Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 625

ke de Saizoenen altoos in dezelfde tijden van het jaar eenen aanvang neemen , en veel verwarrings wordt voorgekomen (*). Deeze verandering van den Ouden oi Juli aanfchen in den Nieuwen oïGregoriaanfchen Stijl, door een Brevet van Paus Gregorius den XIII, van den vierëntwintigften van Sprokkelmaand des jaars MDLXXXI, bevolen, vondt gereeden ingang bij Roomfche, doch traageren bij Onroomfche Mogenheden. Anjou geboodt het invoeren bij een Plakaat. Braband, Vlaanderen, Artois en Henegouwen fchikten zich naar 's Hertogs Plakaat , als mede Holland en Zeeland. Gelderland, Zutphen, Utrecht , Overijsfel, Friesland en Groningen hielden zich nog lang aan den Ouden Stijl Ct)-

Deeze langduurige aanéénfchakeling van binnenen buitenlandfche Oorlogen, van Burger- en Godsdienstgefchillen , van Staats- en Godsdienstömwentelingen, hadt den fterkften invloed op de Zeden zij kreegen eene. hard- en woestheid. De geest dei Gemeenebestgezindheid en de ftiengheid der Hervor meren bragten althans niets toe, om dezelven telee nigen. Een Leeraar te Leyden, geen fmaak vinden de in de verdraagzaamheid van Willem den I voer, na den dood diens Vorften, tegen hem mt en durfde beweeren, dat zijn moorddadige uitgan eene duidelijke ftrafTe van God was , over de Fee!

ten

O) La Lande Sterrekunde, II.D. 2.St,bl.27<j. (t) Bor, XVII. bl. 33- Meterbn, XI. B. bl.au. X 2

WnxEM]

de I.

't Invoeren van den Cre-

goriaan-

fchen

Stijli

Staat der Zeden. Kunften en Wee»

1 tenfchap-

' pen.

3 3

y 3

Sluiten