Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 629

SpelNoACH. Hij hadt, naamlijk, om den Zondvloed te verbeelden, op een groot ftuk Zeildoek,verfcheide Lijken van Menfchen en Dieren, in 'twater drijvende , gefchilderd. Dit werd over het Tooneel getrokken , terwijl 'er , door middel van Pompen en Waterleidingen , die het water over het huis heen veerden , zo zwaar een plasregen viel, dat veelen der aanfchouweren, van alle kanten zamengevloeid, om deeze vertooning te zien, zich genoodzaakt vonden te rugge te wijken, verbaasd, van waar toch dit water kwam. De Arke , iatusfchen, fcheen 'er op te drijven, en teerhartige oude lieden konden , op 't zien van zo natuurlijk eene vertooning , hunne oogen van traanen niet wederhouden,bewoogen,door medelijden, met de menigte der verdronkenen , en den angst der nog leevende, en met den dood gedreigde, menfchen. In het Spel van Koning Saiomon en Koninginne Seba, voerde van Mandek, zeeraartig, Kameelen, en ander vreemd gedierte, door hem ge fchilderd, ten tooneele.

Een hedendaagch Wijsgeer, van eene leevendigi verbeeldingskragt en diepdenkend vernuft, de ver maardeRoussEAU, heeft de Toneelfpelen gevaarlij gekeurd , bovenal in kleine Gemecnebesten : ma£ hij hieldt, in deeze beöordeeling , het oog meer gt vestigd op de toevallige misbruiken der Toneelen dan op de weezenlijke voordeden, welken de Maa fchappij 'er van kan trekken. Groote en kleint deugdzaame en bedorve Volken hebben Tooneelve maaklijkheden gehad : ze zijn als met de Maatfchapi

8

Willem de i.

c r

9

» r-

ij e-

Sluiten