Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6*30 GESCHIEDENIS der NEDERLANDEN.

Willem de I.

Einde des Derden Deels.

gebooren. Dezelven te verbieden , is geheel iet anders, dan de fchadelijkheid daar van bewijzen, 't Strekt geheel niet tot eer van een Volk, te ontdekken , dat het geene Tooneeïfpeldichteren nebbe voortgebragt, bekwaam, om braave Burgers te vormen. Op een tijd , dat men zo zeer roept van de verwijfdheid en het bederf des Menschdoms, waarin de voorbeelden van groote Deugden ten fpiegel, en van groote Ondeugden ten affchrik, zo weinig de oogen treffen, fchijnt 'er niets noodiger. dandehar-ten te raakeu en optevoeren door uitBeekende vertooningen van Heldenmoed, Vaderlandliefde en Vrijheidsmin , door eenen SoPiiocLEsenEuRiPiDEsden Grieken voorgehouden , en waar van onze Vader* landfche Gefchiedenis ftoffe genoeg oplevert.

Sluiten