Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TAFEREEL

der

ALGEMEENE GESCHIEDENISSEN

van de

VER È É N I G D E

NEDERLANDEN,

gevolgd naar't fransch van den heere

A. M. CERISIER.

VIERDE DEEL,

Beginnende met de Verheffing van Prins MAXJrits 1584.--Ï/2 eindigende mei de onafhankelykverklaring der Nederlanden door Spanje 1Ó08.

Te UTRECHT, bij B. WILD.

MDCCLKXXVIL

Sluiten