Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

VAN HET

VIERDE V E E L'S

Eerste. Stuk.

>r GEMEENEBEST DER VERÉÉN1GDE NEDERLANDEN.

VEERTIENDE BOEK.

Fan de verheffing van Graaf Maurits van Nassau tot het vertrek van Leicester uit de Nederlanden.

Eerste Tijdperk.

De verheffing van Graaf Maurits van Nassau. — Vlaanderen en Brahand vallen in de magt der jaarden. De Oppermogenheid door Frankrijk en Engeland van de hand geweezen.

Staatsbeftuur van Leicester.

jj[lgemeene fchets der Staatsgefteltenisfe. Vmzorgen der Bondgenooten. De Raad van Staate , met Maurits aan 't hoofd, 't Collegle det Gecommitteerde Raaden der Staaten van Holland. Schikking cp de Res-aeriup in Utrecht. Staat deezer Lande». 1 - * a , Magt

Sluiten