Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI INHOUD.

Leicester. Ontmoeting, Leicester 9 te Amfter-

dam , bejegend. Onderhandeling der Staaten met 'Leicester. Inhoud van 't Vertoog der Staaten van Holland, Zeeland Friesland. Leicester in gefprek over de voorgeftelde bezwaaren. Be Algemeens 'Staaten verzetten zich mede tegen de indringingen van Leicesters Aanhang , in 't geval van Prounink. Onlusten, te Utrecht, tet vermindering van Leicestees agtbaarheid flrekkende. Leicester neemt 'voor, na Engeland te vertrekken. Wat hem daartoe bewoog. Hij begeert , vrugtloos, dat Maurits het 'Gezantfchap na Engeland zou vergezellen. Befchikkingen, door hem op de Regeering en den Krijg gemaakt , voor zijn vertrek. Trouwloosheid van Leicester.. Gezantfchap der Staaten na Engeland. Elizaieth vindt zich in het neteligftevan de zaak met de Koningin Maria. Wouw, Deventer, en de Schans over Zutphen den Spanjaard geleverd. De Engelfchen maaken zich meer en meer gehaat. De Staaten oefenen meer gezags, en fchrijven na Engeland. Verder bedrhƒ der Staaten, tegen Leicester gekant. Moeite met den Overften Sonoi. Utrechts verkeerde toeleg. Beweegingen in Friesland. Gezantfchap , van daar na Engeland gezonden. De Gezanten dei Algemeent Staaten doen verflag van 't bef uit der Koninginne. V Strijdig verflag der Utrechtfche Gezanten baart moeite. Burhorst , Engelsch Afgezant in de Nederlanden. Oldenbarneveld verzoekt entflag; doch büjft. Onlusten in Friesland en Utrecht. Moeite met de Lceraaren. Krijgsbedrijven. VBeleg en overgitave van Sluis. Het gefchil tusfehen de Staaten en

Sluiten