Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J N H O U D. f n

Leicester bijgelegd. Hohenlo êwLeicester niet te verzoenen. De Staaten van Holland leveren een gezagvoerend Vertoog hij Leicester in. Ongenoegen over den voorflag, om met Spanje te verzoenen. Voorjlag tot Vrede met Spanje. Geveinsde Vredehandel met Elizabeth. Agterdogt, hier door verwekt. Geheim Berigtfchrift van Leicester ontdekt. Geweldige aanflagen van Leicestee. Leicester te Amfterdam. Te Utrecht wedergekeerd. Gefchil aldaar met de Edelen. De Predikanten zoeken Leicesters zaak te onderfleunen. Bedoelde, doch mislukte j Op/land te Dordrecht , Leyden en Gouda. Leicester vertrekt. Zijne aankomst en gedrag in Engeland. Doet affland van 't Bewind over de Nederlanden. Zijn charaSler. Staat van Spanje en der Spaanfche Nederlanden. Bloeiende ftaat der Nederlanden. Schets van derzelver Staatsgefteltenisfe. Aanmerkingen daar over. Burgerlijke Vrijheid in de Veréénigde Nederlanden. Handelingen , met de Burgelijke Vrijheidfrijdig. Vrijheid der oude Gemeenebesten met de tegenwoordige vergeleeken. Kerklijke Onèènigheden in dit Tijdperk. Gemeenebestgezinde gevoelens.

VIJFTIENDE BOEK.

Van de vernieling der Onverwinnelijke Vloot tot

de verovering van Groningen.

Tweede en Derde Tijdperk.

De Onverwinnelijke Vloot vernield. Schielijk opeenvolgende vennïerteriugen van Prins Mau-

eits.

Sluiten