Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

©er NEDERLANDEN. ,J

ten. Door zulk een laag middel te bezigen, om het doorlugtig Hoofd, 't welk alle hunne ontwerpen beftuurde, van kant te helpen , fcheen de Spanjaard blijk te geeven, dat hij aan zijne magt wantrouwde,

en maakte zich des te gehaa^er. . Op den eigen

dag des Vorftenmoords, vergaderden de Staaten van Holland, die zich te Delft bevonden, en handelden over het neemen van maatregelen, dienftig ter voorkoming van de ongelukkige gevolgen deezes zo onverwagten tegenllags. Het befluit was zo manmoedig als vaardig, en telïens bedaarder, dan men, in zulke gelegenheid, zou hebben mogen wagten. Wel verre van aan 't heil des Gemeenebests te wanhoopen, vaardigden zij terflond Brieven en Gemagtigdcn af na de Graaven van Hohenlo en Willem Lodewijk. van Nassau , als mede aan de Bevel, hebberen der Grensplaatzen s om de Soldaaten en Bezettingen in der Staaten eed cn gehoorzaamheid te houden, met toezegging van eene fpoedige betaaling van acbterftallen (*).

Korten tijd daar aan hielden de Veréênigde Gewesten eene vergadering, ftelden een Raad van Staa te aan , beftaande uit achttien Leden , en Graaf Maurits van Nassau, den tweeden Zoon van Wil- ! iem den I. aan deszelfs hoofd, Tot deeze keuze werden zij niet alleen aangezet door de erkente» nisfe van de goede dienften zijns Vaders , den Lan-

da

(*) Re/el, HoE. 1584. bi. 370. 371.

A 3

Maurits.

De Raaa van Sta», e, met Maurit* lan 't ïoofd.

Sluiten