Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 9

men overéén, om, tot de lasten des Oorlogs, driemaal honderdduizend Guldens ter maand intewilligen (*).

Parma, geen hoop meer koefterende, om , door ■ onderhandelingen , deeze kloekberaadenen tot zich re trekken , 'befloot, hun aantetasten in hunne allerfterkfte verfchansiïng. De bijl moest, zijns agtens , aan den wortel des booms gelegd 'worden. Antwerpen was toen het bolwerk der Nederlanden, en het middelpunt der Bondgenooten. De nieuwe Werken , zints de jongfte onlusten aangelegd, fcheenen de Stad ontoeganglijk te maaken , en haare ligging, gefchikt, om uit zee allen toevoer te krijgen, was ook allergunftigst tot ontzet, ingevalIe van beleg. Willem de I. hadt , omtrent eene maand voor zijnen dood , de voorgenomen belegering van Antwerpen verdaan , en bevel gegeeven , om, zonder uitftel, de Blauwgaarendijk, voor een gedeelte, te flegten: zulks zou eene nieuwe Kil vormen voor het zeewater, diep genoeg, om , met eene Vloot, de Poorten van Antwerpen te naderen: middelerwijl moeiten de Hollandfche en Zceuwfche Oorlogfchepen den Vijand van den Dijk weeren , en het maaken van Schansfen beletten. De Stad Antwerpen ftondt toen ten prooije aan de verdeeldheden eener volflaagene Volksregeermge. De Wethouderfchap, de Bevelhebbers der Krijgsmagt, de Burger.

hop'

(•) Bor. , XIX. B. bl. s.

Maurits»

Ontwerpen van Parma , om Antwerpen tS belegeren.

A 5

Sluiten