Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 11

Signor Marchefi, e qmfia „ Te groot eene

„ gramfchap, Heer Markgraaf, is deeze." Dan hij was g«wuon , zijner woede bot te vieren : verfcheide Hpyff ]--^ hij doen flieuvelen, en maakte 'er

1 :, ! ... i . : ; i zich te ontdaan van allen, die het ongeluk hadden van hem te mishaagen. Men durftK: rik .Munüer niet üraffen , uit hoofde van zijne agtbacrlvid , al* Markgraaf van Gend, van zijne | ;•; ,b<kwaaq 'uden en beweezene dienften : want

2 , : 9cel harfl Wj toegebragt tot den afval der Waa~ j ;?. Dusdanige wanordes verwonen ons den ftaat dei L.r.iaL-n, e:i het ongeluk der Vorften, die , naa hunne Onderdaanen tot opftand verwekt te hebben, hunne eigene agtbaarheid en 't gezag der Wetten moeten opgeeven, door zich te bedienen van Wreed, aarts , wier character ziclj ontwikkelt in de rc" geeniiglposheid , uit Burgeroorlogen voortfpruiten-

de (*).

Lillo , aan de rechterzijde der Schelde gelegen, zogt Parma desgelijks in zijn geweld te krijgen: doch alle poogingen van Mondragon tegen deeze Plaats mislukten. Zij werd verdeedigd door den Heer van Teligni, oudften Zoon des Heeren van la No uk, die, de voetftappen zijns Vaders volgende , in groene jaaren rijpe vrugten van dapperheid voortbrogt , en den Colonel Balfoub, met vier Vaandels Schotten uit Zeeland , tot vei'

fter-

(*) Hoofdt , II. D. bl. 914. Thuanus , Lib. LXX Petit. Tom. II, p- 489.

Maurits.

Parma's verdere krijgsverrigtingen. Zij mislukken voor Lillo.

Sluiten