Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ftÏAURITS.

Slangen te 'illeercntah en elders.

r« GESCHIEDENIS

fterking der Bezetting, gekomen. De Spanjaarden" Haakten , naa drie weeken , en naa omtrent tweeduizend man verlooren te hebben, dit beleg (*): doch hielden den Blatnvgaarendijk en andere Plaatzen bezet ; tot het doorfteeken van denzelven was nu doch te laat beflooten, en hier mede de fchoon!te kans , om niet alleen Antwerpen , maar ook gansch Braband te behouden , fchandelijk verkeeken (f). VlCs Heerentals, eene Plaats van aanbelang, hadt men, onvoorzigtig, de Bezetting geligt , om ze nader bij Antwerpen te leggen : zij viel den Spaanfchen in handen , en Mondragon , dit bemerkende, riep uit: Nu ziet men, dat de Prins van

Oranje dood is (§). Vervolgens vermeefterde

Parma Dendermonde , Willebroek, Vilvoorde , en alle andere Plaatzen van eenige aangelegenheid daaromtrent. Dit ftelde hem in Haat, om de vaart op Brusfel en Gend te beletten: alles, wat daarheen gefcheept werd, viel hem in handen, terwijl hij in het

omgelegen Land üroopte (**). Gend , dus

ingellooteri , mangel van toevoer , en geene hoope op ontzet hebbende , leende het oor aan verraadelijke aanflageu, en tradt in onderhandeling met Parma. Deeze trotfche Stad , die zo veel haats tegen de Staanfchen, en zo veel ijvers voor de zaak der

Vrij-

(*) Hoovdt, II. D. bl. 914. 916. (t) Zie aldaar, bl. 915. (§) Zie aldaar.

Boa, XIX. B. bl. ia- -15.

Sluiten