Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mauwt*

Onderhandelingmet En ge.'and.

iS GESCHIEDENIS

In de daad men hadt, op het voorbeeld van Willem den I, die altoos met deeze beide Rijken teffens gewoon was te handelen, eene Onderhandeling met Elizabeth aangevangen. De Afgevaardigden der Algemeene Staaten verzogten haar, eene onverwijlde hulpe van negenduizend man toetefchikken, en driehonderdduizend ponden Iiuskruids te zenden. Hier voor zouden de Algemeene Staaten, of eenige bijzondere Staaten, te haarerkeure, Schuldbrieven leveren. Elizabeth ontving dit alles koe'tjes, verklaarde , hier in geen genoegen te neemen , en vorderde eenige fterke Plaatzen (*)• De Staaten van Holland tiaden in eene afzonderlijke en geheime Onderhandeling met Elizabeth , die verklaard hadt, meer voor Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht, dan voor de andere Gewesten , over te hebben, en gezind te zijn, om een magtig Leger, onder een bekwaam Overften , herwaards te zenden , mits men

haar eenige fterke Plaatzen afflondt. . Deeze

Koningin vondt zich thans in vrij groote verlegenheid. Zij hadt geoordeeld, de Onderhandelin gen der Staaten mee den Hertog van Anjou en Koning Hendrik den lil. te moeten begunstigen, om , ware 't mogelijk, een openbaaren Oorlog tusfehen Frankrijk en Spanje te doen uitbarften : vreezende , dat Philips, met al zijne magt, eenen lang gedreigden aanval op Engeland zou onderneemen. Het verenigen der Nederlanden met Frankrijk baarde haar

mede

(*) Hooedt, II.D.öl 924.

Sluiten