Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

GESCHIEDENIS

JMaURITS.

Vertoog van die van Gouda tegen de Onder handelingen met frankrijk.

Lande doen kon (*). Verfcheide Steden, 't z,j daai toe opgezet , 't zij door Vrijheidsmin gedreeven, kantten zich openlijk aan tegen den Handel met Frankrijk. Amjlerdam en Monnikendam wtigtritn

het volüit (t>

Doch geene Stad liet zich , ten deezen tijde , met meer klems, tegens dit vrij algemeen omhelsd plan, hoörefl, ^n Gouda: in een Vertoog, vol bitterheids tégen FrMrijk, op deezen trant uitvaarende:

't Voedde be-ter, tot den laatften adem, tevegten, " dan eene Vrijheid, voor zo veel bloeds verwor! ven, lafhartig aan de eerzugt opteöfferen. Kan

een Vorst, blind geneigd tot den Roomfehen ! Godsdienst, het verdeedigen van den waaren be-

looven * En, in gevalle hij het belooft, kunnen " wij ons dan op zijn woord verlaaten ? 't Is waar, " de Vorften bekreunen zich de belangen van den " Godsdienst weinig 5 ondertusfchen ftrekken veele ' voorbeelden ten bewijze, dat de ijver voor dien, „.welken zij uitwendig belijden, hun tot defchrik„ baarendfte uiterften kan vervoeren. Kan men ont„ veinzen, dat Hendrik de III. de Zoon is van „ Hendrik den II, een onverzoenlijk vervolgerder „ Proteftanten en van Catharina de Medicis, de

trouwlooste en gevaarlijkfte Vrouw , de Broeder

van Carel den IX, bezoedeld met het bloed zij* " ner eigene Onderdaanen en van den Hertog van " »4*'

(*) Bor, XIX. B. bl.. 27.

(t; Hoofdt , ü. DM 944*

Sluiten