Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s4 GESCHIEDENIS

Maübtts.

,, neemen, tot dat geheel Vlaanderen en Braband „ in 's Vijands magt waren, gaf allen grond, om te „ dugten, dat het dan veel harder voorwaarden van p, onderwerping zou eifchen. Elizabeth toonde „ zich gansch koel. Zints den dood des Prinfen van

Oranje hadt zij nog niet aan de Bondgenooten ge», fchreeven. Engelands ligging was niet gunftig, „ om den Spanjaard op 't lijf te vallen; eii de Rei, geering in dat Rijk zeer wisfelvallig. MetELizA53 beths dood zou ze komen aan Maria , Koningin 3, van Schotland, geheel den Spanjaard en het Room? „ fche Hof toegedaan. En uit Elizabeths voor?, (lag, van onze zaak in gemzeni'chap met Frankrijk s, te aanvaarden, bleek , dat zij niet volkomen op Sj haare eigen kragten vertrouwde. Daarenboven ?, hadt zijne Doorlugtigheid , hoogloflijker gedagte. ,3 nisfe, altoos meer tor Frankrijk dan tot Engeland }, overgeheld. Frankrijk was veel gelegener en ge-

reeder tot alles. Het hadt hetfluiten van den weg ,3 des toevoers tot den Vijand in zijne magt, en kon 33 den Krijg van onzen bodem op die der Walfche Gep weten wenden.' Veel voordeels ftondt de Koop-

handel en Zeevaart uit dus eene verbintenis te

wagten. En Koning Hendrik zou zeer bereid.

vaardig deeze gelegenheid aangrijpen , om zijne, ,3 wraak op Philips te koelen. En waarom zou de

Koning van Frankrijk ons ontzetten; van onze „ Voorregten, daar hij ze andere Landen, met zij.-, ,3 ne Kroon veréénigd , niet ontnomen heeft ? Zij „ waren bij hunne Vrijdommen gelaaten , en met

,d geene

Sluiten