Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. «9

dan Ooftende, Sluis en Bergen op Zoom, Brusfel of Mechelen. De Algemeene Staaten, eenig fpoor krijgende van een geheim Berigtfchrift, namen zulks euvel: die van Holland verklaarden, dat hunne Gezanten last hadden , om zich volgens het Berigtfchrift der Algemeene Staaten te gedraagen, en dat hun geen heimlijke last, daar tegen aanloopende , was gegeeven. Ondertusfchen beveelden zij van Dorp en Casembrood, hunne Gelastigden, nergens iets van hun geheim Berigtfchrift te laaten uitlekken (*).

Op den derden van Louwmaand des jaars j, MDLXXXV, gingen alle de Gezanten'uit den Briel d zeil, begeleid door veertien Oorlogfchepen. Tegen- | winden beletten hun te Diepe, de beoogde plaats, f, te komen, en zij landden te Boulogne. Zij zetten S te land hunne reis voort tot Senlis , waar de Koning ni hun belastte eenige dagen te toeven, den tijd huns wagtens veraangenaamende door een heusch omhaal, 1 op zijne kosten. Staatzugt was de eenige drijfveer niet, welke Hendrik aandreef, om zich van de aanbiedingen der Bondgenooten te bedienen. De ondeugden en de dwaasheden van deezen Vorst hadden hem ten doel gefteld van den haat en veragting zijner Onderdaanen. Hendrik van Lotharingen , Hertogvan Guife, een jong Vorst van veele bekwaamheden, doch door eerzugt brandende, hadt zich deeze volksafkeerigheden ten nutte , en eenepartij gemaakt onder voorwendzel van eene Verbintenis te vormen,

tot

O Re/ol. Holl. 1584. bl. 706. 744. 749.790,

Maurits.

iomst er Gein ten in ra:ikjk.

aat deels Kongrijks.

585.

Sluiten