Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

De

Spaanfche Afgezantzoekt hunne gehoorverleening te belenen.;

ja GESCHIEDENIS

Mendoza , de Afgezant van Philips den II$ zich gerugfteund vindende door de Partij der Oproerigen, durfde het beftaan , den Koning het gehoor verkenen aan de Gemagtigden der Bondgenooten, op een fcherpen en dreigenden toon , te ontraaden. „ Zij waren," gelijk hij beweerde, „ jammerzalige ,, Ketters, fchandelijke Oproermaakers , van God „ en Menfchen verlaaten , tot de heilige Vierfchaar ,, der Inquifïtie van overlang verweezen , hij be„ hoorde ze niet onder zijn oog te laaten komen, „ noch te luifteren naar eenige voorwaarden , waar „ door zij hem, tot hunnen onderftand, meenden te „ bekooren, dewijl zij noch regt tot het aanbieden, „ noch magt tot het volbrengen derzelven hadden: en hij, die zich inliet, om die wederfpannigen te „ befchermen, ftelde zich bloot aan de wraake van „ een gedugt Vorst , dien niemand ongeftraft terg-

?5 de." . HendrUv de III, gehoond door zu!k

eene aanfpraak , betoonde meer dan gewoon vuur, en antwoordde, gelijk een Koning pastte: „Volken, „ die zich niet tegen hun Vorst verzet hebben , dan 5, naa het beproeven van alle wegen van zagtheid, „ om hem van dwiuglandfche behandelingen afte„ trekken , zijn in mijn oog geen Oproermaakers. „ Deezen zijn oude On leidaanen mijns Rijks , die „ hier Befcherming zoeken, en de edelaartige Fransch-

„ man ftelt 'er altoos eer in , om verdrukte Voifrera

„ en Volken te helpen (*)."

fk

IiooFDT, II. D. bl. TnuANi Lil-. LXXXI,

Sluiten