Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEk NEDERLANDEN. 33

In gevolge hier van liet hij de Nederlandfche Afgevaardigden met een aanzienlijken fleep van Koetzen en ander rijdtuig af haaien , enm Parijs voerert, waar hij hun ruim huisvestte, en, op den veertienden van Sprokkelmaand, gehoor verleende. ElbertusLeoninus, de Gelderfche Kahfelier, voerde het woord, 't welk hoofdzaaklijk hier op uit kwam „ De door„ lugtige deugden van uwe Majefteit, het voorbeeld i, van andere Volken, die ü tot hunnen Vorst verSi, kooren, hebben ons, meer dan eenige andere be£ weegraden , overgehaald , om u de Opperheerfchap33 pij der Nederlanden aantebieden. Ondanks de „ vermeefteringen van den Spanjaard, hebben zij » nog ruiffl negentig fterke Steden, dm van de Ka„ lieden en Sterkten niet te fpreeken, daarenboven j, een groot aantal Scheepen en Bootsgezellen , de bestgefchiktfte Zeehavens en tot den Handel gele„ genfte Rivieren. Het enkel beletten van den toeü voer over Calais en Mezierrs zal veel toebrengen „ tot krenking van den Spanjaard, wien zijne Mai, jefreit het overheerde deel der Nederlanden ligtlijk zal konnen ontweldigen. Zij gelieve , der„ halven , de Befcherming en Heerfchappij te aar*s, vaarden over Volken, meeftendeels , vanouds-,

Leden des Franfchen Rijks." Zeer min.

zaam beantwoordde Hendrik dezen voorflag, en verzogt de Afgezanten , hunnen rast hem fchrifc «jk overteleveren , ten einde hij , over een ftuk van zo veel uitziens , met zijnen Raad mogt

lK n^ € fpre;

Zij wolden toe* gelaateu,

Sluiten