Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN.' 35

boodfchap wedertekeeren, was, boven bijftere fpot, om 's Lands verderf gewed. Hoe zij 't maakten , 't Land moest er om lijden: eindelijk vonden zij best, hettoegeeven o ver zich te neemen, én alle punten niet bedingehder, maar fmeekender wijze voorteftellen. —- Zij baden den Koning, voor al5, toos de Nederlanden met zijne Kroon te verééntgen, en de Qppermogènheid over dezelventeaan», vaarden, gelijk Keizer Carel de V. dezelve be9, kleed hadt; de Gewesten tegen den Spanjaard te i, befchermen; de Voorregten te handhaaven ; de i, Landzaaten te bewaaren bij den Hervormden Gods-' j, dienst, en als die thans plaats greep, zonder ie„ mands Geloof te onderzoeken, tot Algemeenen j, Landvoogd een Prins van den Bloede of een ander j, Heer van aanzien te benoemen, nevens een Raad van Staate voor twee derden uit Inboorelingen, „ en voorts uit Vreemden beftaande : den Algemee„ nen Staaten vrijheid te geeven , öm, tweemaal 's „ jaars , en den bijzonderen , zo dikwijls zij het 5, goedvonden, te vergaderen ; 's Lands Domeinen 4- te ontvangen, zo als ze zijn met de lasten; geene 9, nieuwe tollen, buiten wettig verlof der Staaten, „ opteftellen; de giften' van eenige Landen en Heer5, lijkheden, aan wijlen den Prinfe van Oranje gedaan, te bevestigen, en den Huize van Nassau* „ waar aan de Landen zich groothjks verpligt rekenden, te vergenoegen: het Landfchap Overijt' „ fel, wanneer het des verzogt, onderzijn gebied te neemen. De tegenwoordige bijzondere Stad.

Cs „ hou«

Sluiten