Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Beleg en overgave van Antwerpen.

40 GESCHIEDENIS

digen: doch als de weigering van Hendrik den III. hun alle hoope, om een Roomsch Oppervorst te krijgen , deedt verliezen, verdroegen zij zich met Parma. —— Doesburg viel , weinig tijds daar naa, door bcitelling der Roomfchen , in zijne handen. —De Koningfchen:, door Tassis aangevoerd, regtteu veel verderfs en moedwils aan op de Veluwe , in het Sticht , en in 't Gooiland-, waar zij veele Sterkten

beinagtigden. Bij Amerongen behaalde Tassis

eene gewigtige overwinning op de Staatfchen. .

De voordeden der Bondgenooten bepaalden zich bijkans alleen tot het hoeden van Kampen en Arnhem, tegen de zamenfpanningen der Roomfchen. Graaf Willem Lodewijk van Nassau , Stadhouder van Friesland, nam twee kleine Sterkten op de Feluwe in; doch zijn aanflag op Groningen mislukte , door * ontdekken van 't verraad. Het eenige van belang 5 't welk den Staatfchen gelukte , was het verrasfen van Nuk in het Aardsbisdom Keulen, en het Slot Overasfelt bij de Stad Graave. De dapperheid van Maartf.n Schenk bragt veel toe tot deeze laatfte vermeeftering. Deeze , van de Spaanfchen niet naar genoegen beloond , hadt hunne partij weder verhaten , en zich tot de Staatfchen begeeven (*).

Middelerwijl hadt Parma zich beziggehouden met het beleg van Antwerpen, en, om 't zelve uittehongeren, gelijk wij reeds vermeld hebben , de toegangen, zo veel mogelijk', belemmerd, en twee Schans-

fen^

(*) Hoofdt, IL D. bl. pSp.jpi. io©?. ioi».

Sluiten