Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 41

fen, één aan eiken oever der Schelde vervaardigd; doch de wijdte des vaarwaters gaf den Hollanderen en Zeeuwen gelegenheid, om, zich van wind en tij bedienende, onverhinderd alle foorten van voorraad ter Stad intebrengen. Zij voerden zo veel Koorns aan, dat de Regeering, door eene verkeerde zuinig, heid, 'er prijs op (telde, en het opleggen verboodt: 't noodwendig gevolg hier van was , dat de Kooplieden het fterk aanvoeren (taakten, en de Stad met geene mogelijkheid voor een langen tijd voorzien kon worden , jaa den overvloed in gebrek zag verwisfelen. Beter middel , doch verworpen , hadt Gianibf.lli voorgeflagen. „ Maar, 6 fchandvlek! " roept Hoofdt uit, ,, terwijl een Italiaan, ijveren„ de voor de welvaart eens Lands, dat hem vreemd „ was, zijn zinnen tot handhaaving der Staatfche „ Partije fcherpte , fpitste de eigenbaatzugt, die „ geen onderfcheid tusfchen heilig en heilloos weet, „ daar voordeel te haaien valt , het vernuft der In,", geboorenen op treeken, die weinigen tot gewin, „ en der gemeene zaake tot bittere fchade gedeegen. „ Eenigen, omgekogt door den Vijand , lieten wil„ lens hunne Schepen neemen , die hij dan onder „ zijne Schansfen ten oorlog toerustte , zich voorts „ dienende van de Goederen, tot boeting zijner be„ hoeften." Parma wist hun den toevoer geheel aftefnijden, door eene (touteonderneeming,devrugt * van zijn vindingrijk vernuft. Hij (telde zich voor, eene Brug over de Schelde te daan. De bezwaarlijkheid, om den noodigen voorraad van bouwftofTe te C 5 krij-.

Maurit},

Sluiten