Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bek. NEDERLANDEN. 45

Iiooten het waagen 'er door;te zeilen, en de Stad voorraad toetefchikken. Doch de meer en meer belemmerde vaart deedt de leevensmiddelen in prijs klimmen, en den moed der belegerden daalen. Zij begonnen te fpreeken van Parma's goedertierenheid, en de onmogelijkheid, om het uittehouden tegen een Veldheer, die krijgsbeleid met de fterkte zijner heirkragt paarde. Aldegonde , Burgemeefter te Antwerpen , fpande al de kragt zijner welfpreekenheid in , om hun tot voorzigtige en kloekmoedige maatregels aantezetten. Hij fchilderde hun voor oogen de trouwloos- en valschheden der Spanjaarden; hoe kloekmoedig Leyden en Alkmaar zich verdeedigd en 't Spaansch geweld afgeweerd hadden : hij riep de fchimmen van Egmond, Hoorne, Oranje, en zo veele andere Vaderlandfche Helden, wier bloed om wraak riep bij alle welmeenende Burgers , aan: voorfpelde , in welk een verval het bloeiend- Antwerpen zou komen, wanneer het onder'tfchandelijk juk van den Spanjaard bukte : en toonde , welke middelen 'er voorhanden waren , om 't afteweeren, als mede de hulp, die men uit Frankrijk en Engeland te wagten hadt. Deeze aanfpraaken waren niet vrugtloos, en dienden kragtdaadig, om den invloed der ftreelende beloften , waar mede Parma , onder de hand , de Burgers aanging , te ftremmen. De dappere Teligni , die Lillo zo roemrijk verdeedigd hadt, na Zeeland gezonden , om het toefchikken van hulpe te bewerken , viel in handen der Spanjaarden. Dit gevangenneemen was een gevoelige

flag

MAURrrs,

1

Sluiten