Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*4

GESCHIEDENIS

Maurits*

flag voor zijnen Vader la Noüe , mede Spaansch Krijgsgevangen, en een treffend verlies voor de Bondgenooten , die braave Krijgsoverften hoogstnoodig hadden.

Tot volmeeting van de maat des rampfpoeds hadt Parma thans de Schelde weeten te fluiten door eene Schipbrug van tweeëndertig Pleiten , te famen vastgemaakt met Masten, die , reikende van boord tot boord, een vloer van Planken droegen, met touwen en ketenen wel vastgemaakt , van gefchut en manfchap voorzien: de Brug hadt doorgaans de breedte, dat 'er tien man in 't gelid op gaan kon, en,voorts, uitftekken, om tot wapenplaatzen en ftrijkweeren te dienen. Vlotten van Masten, met dikke en lange ijzeren Pinnen, lagen niet verre van de Brug, om dezelve te dekken, doch befloegen llegts de Kil, zo verre het fcheepswerk ftrekte.

De Antwerpenaars zagen met fchrik dit Meeflerftuk van Krijgsvernuft in zes maanden voltooid. Gemaklijker was hei hun gevallen, dit werk, onder het vervaardigen , te beletten, dan het , gemaakt zijnde , te verbreeken. De grootheid des gevaars deedt hun alles, ten dien einde, egter , aanwenden. Het herwinnen van Liefkenshoek en van verfcheide andere Sterkten was het gevolg van deezen hernomen moed; en men meende , van daar de Brug te vermeelteren; doch hier kwam niets van. Aan het verbreeken deezer Schipbrugge fcheen nogthans de verlosiing van Antwerpen te hangen. Het vernuft fpitste zich op het bedenken van vernielmiddelea. r 't Meest

Sluiten