Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 45

*t Meest beloofde men zich van de uitvinding des boven vermelden Italiaanfchen GianibellI, gebooren te Mantua, thans in dienst der Staatfchen. Het Hof van Madrid hadt , voorheen , zijne dienden verfmaad, en hij gezwooren, dat het des rouwe zou hebben. Thans was, als 't ware, het uur der volbrenging gebooren. De wraak- en verdelgzugt deedt hem Brandfchepen bedenken , wegens derzelver fchrikbaarende werking , Helfche Branders geheeten. De bodem van twee Schepen, hem daartoe verftrekt, liet hij overleggen met zwaare Planken, daar op een fteenen Bak metzelen, in de eene zesduizend , en in de andere zesduizend vijfhonderd ponden Kruids ftorten , dit alles overdekkende met eene fchuins en fcherp toeloopende Roef van blauwe Zerkfteenen: Kogels , Ketens en ander befchadigend tuig was 'er in verborgen , en 't vuur zo gefchikt, dat het, ten beftemden tijde, het Kruid kon aanfteeken, om de Vaartuigen , van boven met ligt brandende doffe voorzien, en die dus alleengefchifct fcheenen, om brand te dichten, te doen fpringen. Op den vierden van Grasmaand, met het vallen van den avond, duurden de Antwerpenaars deeze Branders af, vergezeld van verfcheide kleine platbodemde Schuiten , desgelijks voorzien van ontftooken vuurwerk. De Spanjaarden kwamen bij menigte aan wederzijde van de Riviere, om te zien, wat 'er tan deeze nieuwe vertooning worden wilde: zij hadden kundfchap van de toerusting, doch niet van het geheim. De Prins van Parma zelve begaf zich,

ver-

MAURin-?

Sluiten