Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4^

GESCHIEDENIS

Maurits.

Misnoegen der Staaten wegens de overgaave van /Antwerpen.

gingen; om de Hervormde Godsdienstoefening te bef' dingen; hij verwierf alleen, dat de Proteftantenvitt jaaren in de Stad zouden mogen blijven. De andere voorwaarden waren van vrij zagter aart. Farneze haakte na den roem der vermeefteringe vati Antwerpen , en ftreelde zich met de hoope van de! andere Plaatzen, door goedertierenheid, te winnen^ De tijding der overgave dier gewigtige en zolang.belegerde Stad baarde groote vreugd bij Philips : men wil * dat hij zich terftond aan de deur zijner Dogter Isabella vervoegd hebbe, kloppende en roepende: Antwer* penis ons! Hij dagt niet meer, dat deeze overwinning hem twaalf mülioenen gekost hadt, en dat Antwerpen , om zo te fpreeken , de zelfde Stad niet zou blijven: gelijk dit het gevolg was; wantophetfeestlijk inhaalen van Parma volgde het uittrekken vari een groot deel Burgers , die neering, handwerken! en rijkdom medevoerden na Gewesten , waar zij vrijheid van Godsdienst genooten , en zich een onbelemmerder Handel beloofden , dan zij te gemoete zagen , op de Schelde te kunnen drijven, zo lang de Hollanders en Zeeuwen meefters te water bleeven

Het verlies van Antwerpen trof de Bondgenooten diep in 't harte. Zij hadden, tot het laatfte toe, ten oogmerke, deeze Stad te ontzetten. Den Hollanderen werd ten laste gelegd , dat zij , door baatzugt in den Handel gedreeven , de Zaak des Gemeens verraaden , en den Vijand veel noodigen voorraad

ver»

(*) Hoofdt, II. D. bl. 855 enz. 097 1023.

Sluiten