Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54

GESCHIEDENIS

Maürits,

HJitflag deezer BezendingeH.

brak bet haar aan geene Raadslieden , die het bedrijf der Staaten voor enkele wederfpannigheid hielden, en de Koningin alzins afmaanden , iets ten hunnen voordeele te beftaan. De zaak der Nederlanderen was de zaak der Menschlijkheid •, ten haaren opzigte een gefchil over de Oppermogenheid. Maar, dewijl belang nog fterker is dan vooroordeel , zou zij het aanbod der Nederlanden voor eene dier gunftige omHandigheden hebben aangezien, van welken de Mogenheden zich mogen bedienen , tot uitbreiding haarer Staaten , indien de prooi zo gemaklijk te behaalen geweest ware, als dezelve begeerlijk in de oogen fchitterde. De magt der Spanjaarden , gepaard met de krijgskunde van Parma, deedt haar vreezen, dat het niet lang zou aanhouden , of hij zou het overfchot der verzwakte en verdeedinglooze Nederlan* den onder zijn geweld doen bukken. Hoe zou zij dan in ftaat weezen , den Spanjaarden het hoofd te bieden, indien zij eene landing op de Engelfche of lerfche Kusten ondernamen ? Zouden dan de Roomschgezinden niet ten wapen loopen , en zich geregtigd agten , door haar voorbeeld , om zich te verklaaren tegen eene Koningin , eene vijandin van hunnen Godsdienst (*) ?

' In eene zo netelige omftandigheid , nam Elizabeth de toevlugt tot haare gewoone Staatsftreekert. Zij deedt , om de eene Partij ten Hove genoegen 'te geeven, beflag op alle de Spaanfche Schepen leggen,

m

m Hoofdt, II. D.bl. 102S. Camden i*8^

Sluiten