Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 57

fche Knegten , uit de vijfduizend man , te bezetten (*).

Op deezen voet kreeg Elizabeth een gezag in i& Nederlanden , 't geen zij kon uitbreiden, wanneer de tijdsomftandighedén haar medeliepen , of laaten vaaren, zonder verlies van middelen en krenking haarer agtbaarheid , als zij voor de overmagt van Spanje moest wijken. De Staatkundige Vorllin verdeedigde haar gedrag, met bijtebrengen , dat zij geene onderfteuning kon weigeren aan haare oude Bondgenooten, door de dwinglandij van Spanje verdrukt. Zij hadt niet verzuimd , de Staaten tot gehoorzaamheid te vermaanen, en Philips , om de Vrijheid en Godsdienst der Nederlanderen te ontzien. Maar, in ftede van aan zulk een onpartijdigen en gewigtigen raad liet oor te leenen , hadden de Spanjaarden haare Afgezanten fmaadlijk bejegend , en in Ierland het zaad des oproers gezaaid. Zij bedoelde niets anders , dan de belangen van den Godsdienst te verdeedigen , en de Nederlanders te handhaaven bij het vreedzaam genot hunnsr oude Staatsgefteltenisfe (t). Dan het is ten duidelijkfte te ont¬

dekken , dat deeze heerschzugtige en ftaatkundige Vorftin, wanneer geene andere beweegredenen haar aandreeven, niet noodig hadt fchikkingen te beraamen, die haar zo veel deels gaven in het beduur der Landen, welken zij htilpe toezoadt. Tot vol-

voe-

(*) Bor, XX. B. bl 7.

(t) Le Cw.Kc,Gefchied. derNederl. I. D. bl. 174. D5

Mavriti»

Sluiten