Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

J8 GESCHIEDENIS

het geheim, en bemerkten, dat deeze listige Koningin alleen in 't oog van Europa een goed gelaadzogt te toonen, en de wijte, van de Spaanfche magt getergd te hebben, te ontgaan : in gevolge hier van, gaven zij, naa verfchooning7verzogt te hebben over den gedaanen misftap , de Koninginne te verdaan: „ Dat het gebied, aan Leicester gegeeven , zich „ niet verder uitftrekte , dan 't geen de Algemeene " Landvoogden, voor zijnen tijd, gebruikt hadden. „ 't Woord volkomen diende alleen tot luider , om „ hem te doen uitdeeken boven de bijzondere Landje voogden, zijne bevelen ontzaglijker te maaken, en " de Gemeente met de hoop van beter klem derregeeringe te verkwikken. Ook was het niet gedeld,dan ' tenopzigtevanhet beleid der Oorloge, noch kon, ten icherpden genomen , verder getrokken worden. De hoogde Overheid bleef bij de Staaten „ der Landfchappen , en , dienvolgens , de magr, „ om, wen 't hun oirbaar dagt, zijnen Lastbrief te , herroepen. Maar zulks thans te doen , was om 5, den ganfchen Staat gewed : deeze eischte nood„ zaaklijk een Opperhoofd." Dus liet men de oude Vaderlandfche rondheid vaaren, en fchreef vlak uit tegen den letter van het Verdrag (*)• Tot verfchocning hier van kan drekken , dat zij het ongenoegen der Koninginne voor gemaakt hielden , en haar wilden te verdaan geeven , dat 's Lands wettige Gewoonte Zie het corfpronglljk Verding bij Bor , XXI. B. Dl. é. Groet Plakaatb. IV. D. bl. 81.

Sluiten