Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 71

Oostenwind deedt het water zakken , en noodzaakte Hohenlo mee zijne Vloot , die ook door de vorst gedreigd werd bekneld te worden , aftezakken. De Spanjaarden kreegen een open , om zich na 's Hertogenbosch te begeeven , waar veelen , egter, door het geleden ongemak, het leeven verlooren (f).

De opgekomen vorst baande den Koningfchen den weg tot een inval in Friesland, waar de Overfte Tassis , met vijfentwintighonderd Knegten en vierhonderd Paarden , de Zevenwelden afliep , tot de Bilt doordrong , en Graaf Willem eene nederlaage toebragt. Dan een ftofregen , die Tassis voor dooijen bedugt maakte, dreef hem, naa de behaalde 0verwinning , die hem op veel manfehaps te ftaan kwam, en de Spanjaarden ten lande uit. Doch deeze tocht vervulde gansch Friesland met zo veel fchriks, dat Steden en Dorpen Brieven van Vrijwaaringe van Vekdugo kogten ; 't welk deeze geheele Oord in eene foort van verzoening met de Koningfchen bragt: geheel zogt hij dezelve tot die zijde overtehaalen, door in dit Gewest Boekjes te ftrooijen , waar in de Staaten afgefchilderd werden als „ baatzugtige men„ fchen , die , om in het bewind te blijven, en „ zichzelven te zegenen , zich bedienden van de „ bekoorlijke naamen Vrijheid en Godsdienst , en „ met Nasfaufche Hoofden, dien geenzins 'sLands J} heil, maar eigen glorie ter harte ging."— Voorts

wer-

(*) Van Heurn, Hijl, van 's Hertogenboich, II. O. bl. 163.

E4

Maurits.

Tassis valt in Friesland.Middelen, daar aangewend , om de Staatfchenzwart te maaken.

Sluiten