Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN.

77

den: de Overfte Kloet , aan eene bekomene wonde te bedde liggende, werd 'er uitgehaald, met. een ftrop om den hals geworgd, en ten venfter uitgeworpen. Parma's voorzorg belette egter Vrouwenfchennis: deeze bleeven, met de Kinderen , aan lijf en eere verfchoond (*).

Meurs kreeg de Spaanfche Veldheer in , en floeg het beleg voor Rijnberk , waar zich eene bezetting van achthonderd man, meest Engelfchen, bevondt, onder Schenk en Morgan. Om deeze Plaats te ontzetten, toog Leicester met den bloem der Nelandfche Krijgsmagt te velde, vermeefterde Doesburg , en belegerde Zutphen. Hierop veranderde Parma het beleg van Rijnberk in eene blokkade, om Zutphen te hulp te komen. Eene bende, onder den Markgraave van Guasto, werd door de Engelfchen, omtrent Warmsfeld , aangevallen en verflaagen : doch de eer deezer overwinninge kwam den Engelfchen te ftaan op 't verlies van Philips Sidnei, ■ die eene wonde in de dije bekwam, waar aan hij ' overleedt, in den bloei zijns leevens. Een Ridder, i naar Hoofots getuigenis , „ van heuchelijk ver- c „ nuft, dapper beleid, fraaije geleerdheid , aartige t „ taal, zinrijke en minlijke zeden. Hij was geboo,, ren uit eene Zuster des Graaven van Leicester, „ zag bij de Koninginne zich in blaakende gunste, „ en in vaste hoope , derhalven , van ongemeene „ verheffing. Zommigen floegen'er geen twijfel aan,

„ of

(») Hoofdt, II.D. bl.io8ó\

Maurits

Verdere

Krijgsbedrijvenvan Parma en de Bondgenooten.

Dood 'an Pnr-

.ips StB-

iei, en iens -haracer.

Sluiten