Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7S

GESCHIEDENIS

Maurits»

„ hij zou, in gevalle van langer leeven, naa 'tmeu„ ken van den moed door tijd en ervaarenis , zijnen „ Oom, wiens verftand bij 't zijne niet haaien mogt, „ in voortvaaren van zijne onrijpe raadflagen , tot „ vernedering der Staaten, door zijne wijsheid en „ ervaarenheid gefchorst hebben. Maar anderen „ oordeelden, dat zijne nijverheid en behendigheid, „ indien hij ze aan het ondergraaven der Vrijheid „ had willen befteeden, (gelijk zijn dringen op on„ bepaald gezag voor den Graave , toen men dien 5, de Landvoogdij eerst opdroeg, te dugten gaf,) „ den Lande kwaalijker zouden bekomen weezen, „ dan de losflgheid van Leicester, die,met het „ onbezuisd aangaan van zijnen toeleg , ten halven „ wege fteeken bleef (•)•" Eene daad van medelijden, toen hij op 't flagveld gewond lag , mogen wij met ftilzwijgen niet voorbij: onder de fmerte zijner wonde , van dorst fmagtende, bragt men hem eene lies waters ; maar , een arm Soldaat in denzelfden toeftand ziende, zeide hij: Geef dien Man te drinken , hij is meer dan ik te heklaagen (t> Twee maanden, vóór hij die doodlijke wond ontving , hadt hij Axel, en eenige Schansfen in dien

Oord,

(*) Hoofdt, II. D. bl. 1094. Een , voor alle jonge Dichteren waardig geleezen te worden , Gedeiikftuk heeft dit edel Vernuft nagelaaten : ik mee» zijne Ferdeediging der Poëzij, door J. de Haas den Nederlanderen , • vertaald, gefchonken.

(f) Bor, XXI. B. bl. 43.

Sluiten