Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i

Maurits.

{ GESCHIEDENIS

goud , doch opgeblaazen van hoogmoed en verwaandheid, welke hem aanzette, om na Eerampten te dingen, die,volgens 'sLands gebruik, door geen Vreemdelingen bekleed werden : de gunst van Leicester kon hem best den weg tot het kusfen baa-

nen De derde Daniël Burggraaf, een Vla-

„tig, een Man , die geen anderen God dan xyn Beurs en Buik diende, bekwaam tot allerleimisdnjf. Hij verftondt het Italiaansch bijuitftek, enhadtzich door die taalkennis zeer diep in de gemeenzaamheid van Leicester ingedrongen, die geene andere vreemde taal dan deeze fprak, in\Latijn,nFransch zeer weinig bedreeven. Door vuilaaruge asteringen «1 de Staaten uittebraaken , won hij 's Graaven gunst zo verre, dat deeze hem tot buitengewoon Geheimfchrijver aannam. „ Die drie Kwanten gelijk Hoofdt het geeftig uitdrukt, „ draaiden van lorren en leugenen de lijn , die , getoogen van t " rot der Reingoudisten , (zo noemde men naderhand dien Aanhang) waande de besten des Lands " te verftrikken, en de wettige Regeering te war" gen " Want deeze voorgangers werden gevolgd door min bekende , doch niet min fnoode Vleiers, die de opgaande Zon aanbaaden , en , misnoegd over het tegenwoordig beftuur der dingen , na nieuwigheden jookten , en, in dit ttoubel water, rekening op eene overvloedige vangst maakten (*). Naar hunnen raad luisterende, maakte hij eenen

aan-

(*) Hoofdt, II. D.bl. 1050.

Sluiten