Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 83

aanvang met zich Gunftelingen in de aanzienlijkste Stad te verwerven, en deedt te Amflerdam eene Munt opregten , waar hij dubbele Rozenobeh liet flaan met het Wapen van Engeland, die veertig HuiVers, boven de waarde, werden uiigegeven; het eerde, om den Staaten, op eene vernederende wijze, hunne af hanglijkheid onder 'toog te brengen; het tweede, om zommige Personen, wier gunst hij koopen wil Je, te verrijken. De.ze flap mishaagde den Staaten \a 't algemeen; en de Stad Dordrecht, die in Holland alleen het regt der Munte meende te hebben, was Vr dermaate over gebeten, dat zij weigerde den iied aan den Grave van Leicester te doen. Amjlerdam zelve, min verkuisd door deeze onderfc.ieiding, dan verbitterd over andere handelingen van Leicsi ek., iiet zien niet overriaalen, en het munten daar ter Stede hadt geen gevolg. (*).

Amflerdam veveé.ngde zich met andeie Zeehandeldrijvende Plaatzen, tegen een nieuw Bevelfchnft, 't geen hij, op zijn' naam, het uitgaan: onder bedreiging van de zwaarde ltraffen,het vervoeren van Oorlogs of Mondbehoeften na de Landen, onder den Spanjaard (taande, verbiedende. Door dit middel dagt hij de SpaanCche Nederlanden, waar 't gebrek aan levensm:>odwend:gheden dagelijks toenam, in 't nauw te brengen, ïot opltand, en het toe treeden in het

Bondgenootfchap, te noodzaaken. „ De lnwoon-

derg

(t") Refol. Holl. Maart. 1586. bl. 108. Meteren XIV. ij. f" s&

F a

Maurits.

Leicester doet een Munt te AmJlei dam opregten»

Geeft eea Plakaat uit tegen de Zeevaart.

Sluiten