Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 89

waare belangen kundig, kunnen zij, voor een groot deel, in Staatsgeheimenisfen onbedreeven en waardige Regenten weezen (*).

Zulke beginzels zogt Leicester, roet zijnen Aanhang, omtekeeren : en, om te gemaklijker dit heilloos oogmerk te bereiken, ram hij, die gaarne voor Voedfterlieer der Kerke wilde gaan , zijne toevlugt totdèPredikanten, van wier invloed opdegemoedeeh der menigte hij overtuigd was , en diedikmaals , onkundig van de weezenhjke gefteltenisfe des Lands, zich laaten gebruiken, om de Gemeente diets te maaken, 't geen men hun van de zaaken derRegeeringe heeft ingeboezemd. Geen wonder, dat zij zich lieten inluiden tot de partij van een Man, die grooten ijver voor den Godsdienst betoonde. Geen wonder, dat zij heftig uitvoeren tegen de Hoofden eener Regeeringe, die hun aan den band hieldt, op alle hunne indagten met een fcherpziend oog lette, en de vrijheid gebruikten , om een deel der voorgaande rampen aan hunnen blinden en verftandeloozen ijver te wijten. Leicester , in tegendeel, geliet zich als of hij hunnen raad hoogfchatte, ftondt hun een foort van onafhanglijkheid toe, met het verleenen van vrijheid tot het houden eener Kerkvergaderinge, zonder daar in de Staaten te kennen ; waar zij eene Kerkordening beraamden , en op het ftukderLeerefchikkingen maakten, die den Staaten en veelen aanftoot-

lijk

<*) Hoofdt, II. D.bl. 1040. Grotii Annal. p. 99. F 5

Maurits.

Hij haalt de Predikantenaan zijne zijde over.

Sluiten