Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber NEDERLANDEN. 91

Ie Vrijdommen teffens aan de uitlegging eener Vrouwe hing. Die van Amersfoort en Rienen volgden, door den fpoorflag uier zelfde Hoflieden geprikkeld , het zelfde pad van flaaffche onderwerping. Doch die van Wijk ie Duurftede en Mmtfoort lieten zich zo verre niet drijven, en bedongen de behoudenis hunner Voorregten in 't g meen, zpndei de zulken i ittemon'teren , die 't gezag der Koninginne rnogten deeren. Te Gouda zogten zij '-t zelfde fpel te fpeelen •, doch 't mislukte (*). Wat zij bij de Friezen en Overijsfelfchen vermugten, zullen wij vervolgens zien.

\x\Un-echt zelve fJoegen zij bijster vuo't. De Graal yan Lkicesteu begaf zich , den negentienden van Hooimaand, van daar na 's Graavenhaage , om Hol land en Zeeland een buitengewoon onderftandgeld af tevraagm. Nauwlijkswas hij,'s morgens vroeg,tei poort uitgereeden , of de Burgerhopluiden werder door twee Afhangelingen van Leicester aange maand, om , op diens last, Paulus Buis te vat ten. Zij vervoegden zich na't huis eens Oud-Bur gemeefters , waar Buis zijn intrek hadt, drongen ir zijne flaapkamer , deeden hem opüaan , maakten zich meetter van zijne Papieren, en Helden hen in eene nauwe gevangenis. Alle goede Burgers er gerden zich aan zulk eene geweldeuaarij. De Staa

ter

(»") Hoofdt, II. D. bl. 1068. Reyd, V. B.

86.

Maurits.

' Paulus Buis te Utrecht gevangen.

i

Sluiten