Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 10»

Voorthelpen ; doch zich van hun niet laaten beheer, fchen. De Onderhandeling liep af met een ernstig verzoek, om een gunstig antwoord op het ingeleverde Vertoog, 't Welk Leicester beloofde (*).

Lieten de Siaaten van Holland, Zeeland en Friesland zo veel Vrijheidsmin blijken in het opgemelde Vertoog, en de handelingen over 't zelve , de Algemeene Siaaten betoonden ook hunnen afkeer van Leicesters overheerfching. De meergemelde Bür- \ gemeefter Prounink , door de Staaten van Utrecht 1 gelast, om,van hunnen wege, ter Algemeene Siaatsvergaderinge zittinge te neernen, weigerde men hem 1 daar toetelaaten : dewijl hij het Burgemeefterfchap te . Utrecht verkreegen' hadt, flrijdigmet deVoorregten/ die geen Brabander in de Regeering gedoogden. De Staaten van Holland beflooten zelfs geene Gemagtigden ter Algemeene Staatsvergadering re zullen zenden, zolang de wettigheid van Prounink's Burgemeesterfchap niet gebleeken was. Behalven dat men hem uit deezen hoofde wraakte, wisten zij den last diens Mans , om Holland en Zeeland te bewee-' gen tot een gelijk befluit, als men te Utrecht genomen hadt wegens de opdragt der Hooge Overheidaan de Koninginne van Engeland. Een fhik , waar op zij meer en meer een ander inzien kreegen. Prol'nink's fchampere en dreigende taal, Leicesters onderhoud met eenige Afgezondenen uit de Algemeene Staaten , en diens voorfchrijven van dee-

zen

C) Hoofdt, li.D. bl. rooo 1007.

G 3

Maurits.

De AIge«' méene Siaaten verzetten zich me. Ie tegen' le inIringin;en van" LeicesrERS Aari» lang , in t geval ^an

Prou-

sibk.

Sluiten