Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

BefcWkkingca,door hem op de Regee ring en den Krijg gemaakt, voor zijn vertrek.

Trouwloosheidvan Lei cester .

(*) Hoopdt, II.D.bl, 1114. Zie aldaar, bl. 11 ió.

U6 GESCHIEDENIS

gen, hoe in de Vergadering dit fuik behandeld was, werd 3 meer en meer, op Oldenbarneveld gebeeten (*)•

Het vertrek ten vollen bepaald en alles uitgevorscht zijnde, wat hij van den ftaat der Landen en de oogmerken kon te weeten komen, ftelde de Graaf, op den vierëntwintigften van Slachtmaand , het bewind der Burgerlijke Regeeringe en des Oorlogs te lande in handen van den Raad van Staate, laatende het beleid des Krijgs te water aan Prins Maukits , als Admiraal, en aan de Collegicn ter Admiraliteit, alles tot dat hij wederkwam, of tot nader orde,teftellen bij de Algemeene Staaten (t> Van deezen nam hij , 's anderendaags , affcheid , en alles hadt het gelaad van minzaame heusheid aangetoogen.

Leicester , niet bedugt, hoe veel het betekene voor een Staatzugtigen , dat hij voor een Man van eere gehouden worde , zelfs wanneer liij het tegenbeeld daar van oplevert , poogde , terwijl hij deeze openlijke en plegtige Verbintenisfen aanging, dezelve door heimlijke kunstftreeken te verbreeken. Den zelfden dag, toen hij het bewind over den Krijg te lande den Raad van Staate hadt opgedraagen , was door hem een gefchrift getekend, bij 't welk hij in het aan- of afftellen der Ovei ften van fterke Plaatzen , het vervullen van hooge Krijgsamptcn, en veele andere zaaken, de handen bond:, in welken hij ze gefield

Sluiten