Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IIO

GESCHIEDENIS

hulpe te bieden , hadt haar in de gevangenisfe geworpen , waar in zij nu zints negentien jaaren zugtte. De dfchen of voorgeevingen van Maria, wegens haar regt op den Engelfchen Throon, baarden Elizabeth geftaadige onrust , en haare meerdere fchoonheid gaf de Engelfche Vorftinnt eene rijke Mof van jalouzy , die zij niet kon te onderbrengen. Steeds was zij 'er op uit geweest, om , voor 't oog der wereld, regtmaatige oorzaaken te vinden , om zich van deeze dubbele Mededingfter te ontdoen. Haare haat vermeerderde, toen zij zich in dezaaken der Nederlanden geftooken hadt. Zij vreesde , dat de Catholijken , door de Spaanden onderfteund, eenen opftand zouden verwekken , om Maria uit de gevangenisfe te verlosfen, en op den Engelfchen Throon re plaatzen. Philips maakte tegen haar groote krijgstoerustingen , en 'er was maar één weg open , om zich van deeze vrees te ontheffen, naamlijk het hoofd te doen rollen, op 't welk haare Vijanden hunne hoope bouwden. Zij zou aan dit gehaatte leeven een einde hebben kunnen maaken door de heimlijke middelen, doorgaans ten opzigte van gevangen Vorften te werk gefteld. Leicester, wil men , drong zeer op venijn. Maar Elizabeth verkoos een ander middel , 't welk zij gefchikter keurde, om openbaare opfpraak te ontgaan. Van eene en andere zamenzweering, tegen haar gemaakt, hieldt zij Maria voor de hoofdbewerkfter, en liet het geding dier gevangene Vorftinne opmaaken. De Staatsdienaars, die de hand gebooden hadden, in

Maria

JVIaurits.

Sluiten