Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. m

Maria ramp te berokkenen , beefden voor haare wraak, zo zij immer den Engelfchen Throon mogt beldimmen, en zetten het haatlijk ftuk voort. Hun aanhouden , gepaard met de jalouzy en fiaatkunde van Elizabeth , haalde deeze over tot den ftap, om Maria te doen onthoofden. Intusfchen fpeelde Elizabeth hier de huichelaaresfe, geliet zich zeer te onvrede over het uitvoeren van een bevel, zelve met eigen hand getekend, 't welk zij lochende, enftrafte zelfs een en anderen voornaamen Dienaar deswege (*)•

Terwijl dit bedrijf, 't welk eene onuitwischbaare fchandvlek op 't charaóter van Elizabeth werpt, ftondt volvoerd te worden , lag het Gezantfchap den opgelegden last bij haar af, en kreeg 't vernederend antwoord, hun zo na aan 't hart gaande , dat zij befloten tot het opftellen en overleveren van eene verdeedig'ng hunner Meefteren. Hier mede waren zij bezig, toen de tijding van nieuwe rampen, door den trouwloozen Leicester gebrouwen , hun nieuwe redenen van verdeediging ter hand ftelde. Leicesters geheime last, die de magt des Raads van Staate in Krijgszaaken bepaalde, hadt deezen gedwongen, het Slot te Wouw , niet-verte van Bergen op Zoom , toe te vertrouwen aan Marchand , een Fransch Bevelhebber, wiens trouwe zeer be-

denklijk

(*) Zie Ro berts o n's Gefchiedenis van Schotland. IIoofdt, II. D. bl. 1127.

Maurit?»

Wouw, Deventer, en de Schans over Zutphen den Spanjaard geleverd.

Sluiten