Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Verder bedrijf der Stapten, tegen Leicestrp. aangekant.

Il6 GESCHIEDENIS

CESTERsAanhangelingen. De Bevelhebbers en Overften kreegen last, om den Staaten in hunne bijzondere Gewesten te gehoorzaamen. Zij magugden Prins Maurits, om 't gezag, hem als Stadhouder en Capitein-Generaal opgedraagen , te gebruiken, en befloten, tachtig Vaandels Knegten te werven, en onder het gebied van dien Prins te nellen. Dit Volk deedt den Eed van getrouwheid aan de Algemeene Staaten, blijvende bij de Unie en handhaaving van den waaren Christlijken Godsdienst, met naame, aan de Staaten van Holland, Zeeland en Westvriesland; dien van gehoorzaamheid aan Prins Maurits , den Graave van Hohenlo , den Hollandfchen, Zeeuwfchen en Westfriefchen Staaten en derzelverG£Cfl>««/w«r*» Raaden; belooveude, wijders, den Eed , aan Leicester gedaan , te zullen nakomen. De Staaten der laatstgemelde Gewesten veranderden ook verfcheide Bevelhebbers en Overften, en fielden nieuwe orde op het Krijgsweezen te water. In alle deeze handelingen toonende , hoe groot een gezag in elk Gewest de bijzondere Staaten hadden , en welken weg zij dagten inteflaan, om de Regeering op een beteren voet te brengen. Verder namen verfcheide Steden in Holland, te haarer verzekeringe, in gevolge een befluit der Staaten , Waardgelders aan (*)• Wanneer Elizabeth om den overvoer ce-

niger

C*) Hoofdt , II. D. bl. IIJ« enz. Refol. HoU. 1587. bl. 56. 79. PO. 138. 14». 163. Sok, XXII. B. bl. 870. tweede druk.

Sluiten