Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Maurits.

Utrechts ve keerd toeleg.

zaak werd verdeedigd door eenige Predikanten, die , op zijn verzoek , fchriftlijk verklaarden, „ dat hij „ niet het weigeren van den Eed niets onbillijks „ dreef5 maar de eere Gods, den welftand derKer„ ke en 'tgemeenebesthartlijktragtte te bevorderen." Hij zelve betuigde, niets args voorte hebben, maar alleen te willen wagten, tot dat hij van zijnenvoorigen Eed uit Engeland ontflag verkreegen hadt; doch van daar werd hij, door 't fchrijven van Leicester, en van de Koninginne zelve, geftijfd in zijne wederfpannigheid (*), tot men hem, naderhand, met geweld bedwong.

Dan het wederftreeven van Sonoi , hoe verdrietig : ook en hinderlijk , haalde niet in gevaarlijkheid bij andere maatregelen, toen ten tijde genomen door de onheil berokkenende Aanhangers van Leicester. —, De Burgemeefter Prounink , wien het weeren uit de Algemeene Staaten in den krop ftak , de Utrechtfche Vroedfchnp, beftaande uit Leden, van Leices. ters keuze, en de Graaf van Nieuwenaar , aan dezelfde Partij gefnoerd, om het Stadhouderfchap over dat Landfchap, 't geen de Hollanders aan Prins Maurits hadden willen doen opdraagen, te behouden , beraamden een ontwerp , 't welk het gebouw der Unie met den val dreigde. Zij waren gebelgd over het béfluit, om de Vergadering der Algemeene

Staaten

(*) Hoofdt, II. D. bl. 1x42. Grotii Annal. p. 100. in. Reyb , VI. B.bl. 101.

Sluiten