Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Beweïgingm in Fries land. Gezantichap.vandaar na Engelsnd gezonden.

iio GESCHIEDENIS

vestingen rondüit verklaard hadden, dat zij zich ge. last vonden dezelven te bewaaren, niet tot bcfchcrming dtr Gewesten, maar als toornen, omde Zfengflen te bedwingen : met welk woord men de treffelijkfte en getrouwfte Steden van Holland aanduidde (*).

Leicesters Aanhangelingen te Utrecht, gelh'jfd door eene Vorftin, die zij, welhaast , hoopten met de Oppermogenheid bekleed te zien, voeren voort met hunnen verderflijken toeleg, en hielden verftand rxet eenige Perfoonen in Overijsfel, Gelderland en Groningerland, doch bovenal in Friesland. Dit laatstgemelde Gewest, waar het Staatsbeftuur eenige trekken van gelijkvormigheid hadt met dat in Engeland , helde zeer tot die Partij over. De Leden van het Hof, dat zich nu alleen met Regtszaaken ophieldt, hoopten, onder eene Koninglijke regeering, het Landsbeftuur weder in handen te krijgen. De Staaten, thans daar mede bekleed, hadden,in deeze onrustige tijden, zich den haat van veelen , die na onverkreege Ampten dongen , op den halze gelaaden. Oai kort te gaan , alle de misnoegden veréén igden zich, om de Oppermogenheid aan Elizabeth optedraagen. De Afgevaardigden , met deezen last bekleed , werden , in Engeland komende , terftond en zeer gunstig tot gehoor bij de Koninginne toegelaaten. De drift, om deeze Gezanten na Engeland piet die boodfehap te fchikken , was zo groot, dat

Graaf

(*) Hoofdt , II. D. b!. 1144.

Sluiten