Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des. NEDLRLANDEN. . 129

li der Raadslieden van Staate , die men wettelijk 3, uit de Landzaaten zou kiezen. Zo verftondt het „ haare Majefteit, die liem belast hadde te ruggete „ keerenj indien hij van de Staaten zodanig eene magt niet verkrijgen kon, als vereisCht werd, om niet enkel Landvoogd in fchijn en fchrift te wee„ zen." — Ter wegneeming van de ~wi gerustheden, welker oorzaak wij fixaks zullen ontvouwen, verzekerde fiij, dat de Koningin geeile gedagte „ hadt op eenen Vrèdeshamiel met Spanje." —De Koningin zelve fchreef aan den Raad van Staate en de Algemeene Staaten Brieven , waar in zij Leicesteus gehouden gedrag hooglijk pfees, en dat der} Staaten zeer wraakte (*). Zulk fchrijven wek¬

te de gevoeligheid der Staaten fierker op; doch, uit Staatkundei verpligt, deeze te verkroppen, wortelde de haat te diepér,- en zij kreegen te meer afkeers van het juk, voor hun bereid, in ftilte maatregels beraamende, om het opleggen te beletten.

Indien de ziekte onder 't Spaanfche Leger, en het gebrek in de, deels verlaate, deels verwoeste,Spaan- • fche Nederlanden Parma niet hadt opgehouden , zóu hij, ongetwijfeld , met een vroegen Veldtocht, 1 in deezen verwarden Haat der zaaken, veel vorde- i rings gemaakt hebben. Wouw i Deventer, en de Sterkte tegen over Zutphen, vielen hem niet alleen, door verraad, in handen, .maar deSc^/^Overlle,

Ari-

(*) Hjofdt, II. E>. hl. 1156 enz. CaballaorMyJleries of State, P. II. p,

IV. Deil. 1

Maurit».

KrljfsbeIrijven.t Beleg mi overgave van 'luiu

Sluiten