Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dhr NEDERLANDEN. 133

behalven veele andere verongelijkingen , niet vergeeten, dat Leicester het inkomen van Duitfche, reeds geworven , Krijgsbenden in de Nederlanden belet hadt: alleen dewijl hij zorgde, dat deeze Hohem.0 en den Huize van Nas/au zouden ten diende fiaan (*). Zo veel perfoonlijke veete bewoog hem, alle verzoening afteflaari; doch hij bragt deeze niet alleen bij, maar hieldt ook Prins Maurits , als mede de Staaten van Holland en Zeeland, welken bij diende, in verfcheide Voorregten vetkott: wanneer deeze bezwaarnisfen uit den weg genomen waren, en de Regeering in dien (laat gebragt was , als ten tijde van Prins Willem den I , wilde hij de Piaatzen, door hem bezet , wederom inruimen , en den dienst der Landen verlaaten. De jongde onlusten , door Lei-s cesters Aanhangelingen en de Predikanten veroorzaakt , liet hij niet onaangeroerd , noch ook hoe, ten' beste der Landen , eenige Perfoonen, die 'er nog te veel geloofs vonden, dienden geweerd te worden Cf)-

Nieuwe aanflagen, door Leicester beraamd, om zijne Partij te (lijven, en nieuwe bezwaarenover 1 *t niet volbrengen van bedingen , toonden , dat de verzoening des Landvoogds onöpregt geweest was. ' De Staaten van Holland leverden , te Dordrecht, \ hem een Vertoog over, waar in zij rondlijk te voor- t fchijn traden als Oppermagtigen van datLandfchap, ;

en

O Hoofdt , II. D. bl. 1114. 1117, (f) Zie aldaar, bl. 117-.

I 3

Mauritü

Oe Stai.

en van Holland everen ien ge:agvoeend Veroog bij

^eices-

'er in.

Sluiten