Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mauriis.

Voorfla* tpt Vrecit meiSj<an

ï35 GESCHIEDENIS

en Verzekering der Koninginne tegen 't befchadigcn van haarén Staat. Ph.lips hadt het eerlte volftrekc geweigerd, en de twee anieren aan Parma gelaaten. h Laatite baarde bij de Algemeene Staaten de grootlte bekómmermg : vvant het viel ligt teraamen, dat deeze verzekering in 't bezit van een gedeelte der Nederlanden zou beilaan : dit baarde een dugten, dat deeze handel, ging dezelve voort, in eene verdeeling der Landen tusfehen Spanje, en Engeland zou eindigen , en voldoen aan ülizabeths begeerte, om in de Nederlanden eenige vastigheden , en, boveniii, Zeeplaatzen, te hebben. De verzekeringen, welken zij van het tegendeel gaf, konden de vrees der Staaten niet weeren (*).

Deeze vrees, lang in 't hart gekoelïerd, bleek allergegrondst te zijn, toen Leicester, uit zijnen naam, te Dordrecht, ter Vcrgaderinge van Holland, deedt voorllaan: Of het, indien men geen kans za„ ge , om de Landen met eigen magr. en de gewoon„ lijke hulpe der Koninginne te befchermen , gelijk „ zijne L'ooi-lugtigheid zulks voor ondoenlijk inzag,

niet geraaden ware, met den Spanjaard , op re,, delijke voorwaarden , Vrede te maaken. Haare

Maje'teit waldej hier'toe, den Staaten de behulp,, zaame hand kenen. Of verkoos men liever, met „ den Hertog van Parma afzonderlijk te handelen, „ zij mogt het lijden." Zulk eene boodfehap viel

den

(*) Hoofdt, II- D. bl, jrii ii37e«z. Cabala et Mjjhries of State, P. II. p. 2S>. 30 enz.

Sluiten