Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 139

geboezemd, dat hij, door de vrees der Staaten optewekken, hun zou beweegen tot het draagen en opbrengen van zwaarder lasten , zonder welken de Oorlog niet kon gevoerd worden. Hij vreesde, de ijverigiten onder de Proteftanten, zijne verkleefdite verdeedigers , van zich te vervreemden : en , de gevolgen zijner onvoorzigtigheid ziende, tradt hij te rugge, zogt de Staaten te doen gelooven , dat zijne Afgevaardigden zijne meening kwaalijk gevat, of verkeerd overgebragt hadden: dan dit haperde; een fchriftlijke last, door hem zelve overgezien en verbeterd, getuigde tegen hem : nogthans liet bij eene Verdeediging uitgaan, waar in hij aan dien last eenen anderen draai gaf. Vervolgens zwoer hij bij zijn graauwen baard , bij de Kroon der Koninginne, en bij het licht der Zonne, geenen last tot het handelen met den Spanjaard te hebben (*).

De Staaten van Gelderland en Utrecht fchreeven ten voordeele van Leicester. Maar de andere Gewesten konden, ondanks alle tegenbetuigingen van dien Veinsaart, de agterdogt niet afleggen (f), voor welke zij zo veel gronds hadden : dewijl Ortel, der Staaten Afgezant aan 't Enge'.fche Hof, behendig geraakt was aan eenige punten van Leicesters geheim Berigtfchrift, door hem aan Oldenbarneveld gezonden. Zij behelsden hoofdzaaklijk: „ De „ Graaf moest zich in zijn voorig gezag doen her-

» ftel-

(*) Hoofdt, II. D. bl.1152.1184.11 p5.1107. £t) Zie aldaar, bl. 1101.

Maurits.

Geheim

Berigtichrifc • van Leicesteroncdekc.

Sluiten