Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. mi

barneveld , Maurits en Hohenlo , die hem in den weg (tonden , te vatten. Maar zij ontkwamen de valftrikken, hun gefpannen. Waren de welmeenenden in den Lande toen, naar eisch ,onderfchraagd geweest, zou de trouwloosheid der Engelfchen, met hellen dage befchaamd,toen reeds befchaamdgeworden zijn : doch zij vonden zich verlegen , daar de grootfte hoop zich aan Leicesters fchijnvertooning van ijver voor den Hervormden Godsdienst vergaapten , en veelen war- en wrevelgeeften, eenen roof uit den brand der tweedragt zoekende te haaien, _ dien opftookten, in zo verre, dat de Muitzugt het gruwzaam hoofd dreigde optefteeken (*).

Te Amfterdam hadt men , om dit Monfter , zo ras het zich vertoonde , wederftand te bieden, behaiven andere voorzieningen , eenige metaalen (tukken voor het Stadhuis geplant, met dit onderrigtend bijfchrift:

Of'er verraadt, of oproer quaad, wier de vernomen,

Men zal, tot haat, gefchut op ftraat, hier uit doen komen.

Leicester werd 'er verwagt, en de fpraak ging van zijn' toeleg, om zich van de Kerk (zonoemden zijne vertrouwde Aanhangers Amfterdam ) meelter

te

(*) Hoofdt, II. D. bl. IT95. Cabale «r Myfleries oj State, P. II. p. 3. 23. 27. 76.

Maurits»

Lf.ïCes- ■

ter. te

Amjter*

dam.

Sluiten