Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits-

14a GESCHIEDENIS

te maaken. De argwaan werd gekoefterd door de komst van den Heer Gianibelli, Vinder der Vuurwerken tegen Parma's Schipbrug , thans in dienst der Koninginne van Engeland: fchoon hij alleen van Watermolens en Fonteinen fprak , tot het maaken van welken de Staaten hem onlangs Oftroi gegeeven hadden , hieldt men hem verdagt, en liet de Herberg, waar hij zich onthieldt, zorgvuldig gadeflaan. De juiste tijd, wanneer men LürcESTER te wagten hadt, vernamen de Regeerders niet, voor dat hij uit den Haage over Utrecht op weg toog. Op alles moest, gevolglijk, in aller ijl, befchikking gemaakt

worden Hij bragt met zijn aannaderen den a-

vondmede: een wakker Sergeant van het Vaandel, 't welk bij de Regulierspoort de wagt hieldt , ging buiten, met affpraak , dat hij met fluiten een teken zou geeven, indien Leicester meer volks bij zich mogt hebben, dan men liefst binnen gelaaten zag, en zou, in zulk een geval, de Poort geflooten zijn. Geen teken , de Poort open , werd Leicester binnen ftaatlijk verwelkomt, en op het Prinfen Hof gehuisvest. Den volgenden dag noodigde Leicester den ganfchen Krijgsraad ten middagmaaltijd. Daniël de Burggraaf, zijn Geheimfchrijver,gaf, na het omgaan van een ftijven dronk , den Krijgsraad genoegzaam inden mond, dat hij van hun de verklaaring verwagtte hunner gezindheid, omdeBurgemeefters in verzekeringe te neemen. Uitdruklijk verzogt hij, dat men, alle avonden, de Leuze , of het VVagtwoord , van den Landvoogd zou laaten

haa-

Sluiten