Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

h6 geschiedenis

toe: dat deezen U Lafids welvaart niet min dan zij ter harte namen i dat zij wel fhuhwaards mogten heeren, en de Heeren met de zaaken begaan laaien. Na dit mondelijk, kreegen zij een fehrrfthjk befcheid, waarin de oorzaaken der thans heerfchen. de onéénigheid tusfchen den Graaf en de Staaten breeder ontvouwd, en zij vermaand werden , ztch

aan 't voorbeeld van Vlaanderen te fpiegelen (*).

Dezelfde Staaten antwoordden, opeen flraffen toon, de Regeenng in Utrecht , of liever , den Burgemeefter P r o u n i n k , die beweerde , dat het meerendeel der Oppermagt aan Leicester cpgedraagen, en het overige aan 't welgevallen der koninginne gelaaten was 0> De Staaten van Hol]and, vol agterdogts, gefchept uit Leicesters reizzm Noordholland, oordeelden het raadzaam,hunne Dagvaart in eene befloote Stad te houden, gelijk zii op den zestienden van Wijnmaand , te Haar/,1'deeden, enbeQoten, drie Vertoogen, tevooren reeds opgefteld,in openbaaren druk uittegeeven — Vertoogen, allerleezenswaardigst, waar in zij , door bondige redenen en door fpreekende gevallen, hun gehouden gedrag verdeedigden, en de Regten oer Oppermogenheid van elk Undfchap (taande hieldrn (§).

Maar deeze breed uitgewerkte Vertoogen vermo,-

teu

'(*) Hoofdt, II. D. bl. 1205. 1227. Zie aldaar, bl. 1206.123°(§) Zie aldaar, bl. 1209 enz.

Sluiten