Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i49 GESCHIEDENIS

Maurits.

1

van Leyden, naa het wederftaan van den Spanjaard en Franschman , wel weg met den E'ngelschman weeten zouden (*). Tusfchen zameningen , waar men zulk eene taal tegen de Regeering uitflaat , en misdaadige zamenfpanningen, is maar eene fchreede. Deeze deedt men. Eenigen namen het op zich, met behulp van Krijgsknegten, de Stad te overmeefteren, zommigen uit de Regeering en de Burgerhopluiden in hegtenis te neemen , en hec Stadhuis te overweldigen, onder het roepen : Lang leeve Elizabeth l Lang leeve Leicester ! Van deezen rerraadlijken aanflag kreeg de Regeering kennis. De kapitein Cosmo Pescarengis en Nicolaas de Maulde, nevens den Ouderling Jacob Volwaar, werden gevat en vastgezet. Deeze voorzorg was genoeg , om een toeleg te doen mislukken, welks roornaame Bewerker men niet veilig kon aantasten : Joch, om een thans noodzaaklijk geworden ichrik)aareud voorbeeld te Hellen, en het zaad dermuiterije, zo wijd en zijd in 't Geireenebest gezaaid het verder opfchieten te beletten, moeiten de drie gemelde Belhamels het met den hals boeten (1). Van eene algemeene Vergiffenis, op naam van Prins Maurits ten Raadhuize afgekondigd, vonden zichMeerkerke , die onlangs door de Staaten uit den Raad van Siaate gezet was, de Hoogleeraar in de Godgeleerdheid Sera vu , de Predikant van den Wouwe-

re ,

(*) Hoofdt, II. D. bl 1241. (t) Bor , XXIII. B. bl. 48. 63:

Sluiten