Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bbk. NEDERLANDEN. 149

re, en eenige anderen uitgefloten (*). -— Te Gouda hadt Jacob Williams , een Engehchman , iet dergelijks , als de Leydfche Oproermakers , in den zin gehadt; hij werd als fchuldig aan gekwetste Hoogheid , zo der Koninginne als der Staaten, ter doodftraffe verweezen (f).

Het mislukken deezer aanflagen in Holland , en het bemerken , hoe in de, hem eertijds zo zeer be-" gunstigende, Gewesten , Friesland en Utrecht, de voornaamften meer en meer van hem wendig werden , ontdekte hem duidelijk, dat het bedoelde onbepaalde gebied hem niet wagtte in een Land,'t welk andere Meefters hadt. Hij liet dien toeleg vaaren: angst voor zijn eigen perfoon greep hem aan op 't hooren van de ftrafte zijner Aanhangeren x.t' Leyden; hij liet zich ontvallen: Sta tiempo, chio guarda la mia tes' ta. —— •/ Is tijd mijn eigen hoofd te bergen (§).

Zijn heengaan na Engeland hadt meer de gedaante van een vlugt, dan van een vertrek. Van Alkmaar begaf hij zich na Utrecht , zonder zich in eenige Hoüandfche Stad , Dordrecht alleen uitgezonderd, optehouden , en oordeelde zich niet veilig, eer hij te Vlisfingen was, omringd door de Engelfche Bezetting. De Staaten, die hem niet hadden durven vasthouden , zagen hem, met genoegen, het Land ruimen. Leicester verliet gaarne een Gewest, waar

hij

(*) Bor , XXIII. B. bl. 66.

(t) Re fel. Holl. 1587. bl. 302. 303.

(S) Reïu> VI. B. bl. 134.

K 3

Mai-rits.

Leicester vertrekt.

Zijne aan • komst en gedrag in Engeland.

Sluiten